Oświadczenie: Brak prognoz zysków, obietnic ani oświadczeń

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie złożyliśmy żadnych implikacji, gwarancji, obietnic, sugestii, prognoz, oświadczeń ani gwarancji dotyczących przyszłych perspektyw lub zarobków lub że zarobisz jakiekolwiek pieniądze w związku z zakupem od Brand Elevator (prowadzą przez Krystiana Wyszomirskiego pod domeną KrystianWyszomirski.com) poprzez nasze produkty i / lub usługi oraz że nie autoryzowaliśmy żadnych takich projekcji, obietnic ani reprezentacji przez inne osoby.

Wszelkie zestawienia zysków i zysków lub przykłady zarobków lub dochodów są jedynie szacunkami tego, co naszym zdaniem możesz zarobić. Nie ma gwarancji, że zrobisz to dokładnie tak samo, jak podano w przykładach. Jeśli polegasz na podanych liczbach, musisz zaakceptować całe ryzyko. Odnosi się to do tego, czy przykłady zarobków lub dochodów mają charakter pieniężny, czy odnoszą się do kredytów reklamowych, które można zarobić (niezależnie od tego, czy takie kredyty można zamienić na gotówkę, czy nie).

Nie ma pewności, że jakiekolwiek wcześniejsze sukcesy lub wcześniejsze wyniki dotyczące zarobków lub dochodów (niezależnie od tego, czy będą to kredyty pieniężne, czy reklamowe, zamienialne na gotówkę lub nie) będą miały zastosowanie, ani nie można wykorzystać wcześniejszych sukcesów, referencji, poleceń, jako wskazania na twój przyszły sukces lub wyniki z dowolnej informacji, treści lub strategii. Wszelkie roszczenia lub oświadczenia dotyczące dochodów lub zysków (niezależnie od tego, czy są to kredyty pieniężne czy reklamowe, bez względu na to, czy można je wymienić na gotówkę, czy nie) nie są uważane za „średnie zarobki”.

(i) Gospodarka.

Gospodarka, zarówno tam, gdzie prowadzisz działalność gospodarczą, jak i w skali krajowej, a nawet światowej, stwarza dodatkową niepewność i ryzyko ekonomiczne. Recesja gospodarcza lub depresja mogą negatywnie wpłynąć na wyniki produktów i / lub usługBrand Elevator.

(ii) Twój sukces lub jego brak.

Twój sukces w korzystaniu z informacji lub strategii podanych na krystianwyszomirksi.com zależy od wielu czynników. Nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jak dobrze sobie poradzisz, ponieważ nie znamy ciebie, twojego pochodzenia, etyki pracy, twojego poświęcenia, twojej motywacji, twoich pragnień ani twoich umiejętności lub praktyk biznesowych. W związku z tym nie gwarantujemy ani nie sugerujemy, że staniesz się bogaty, że zrobisz to samo,co zostało opisane w referencjach, poleceniach i innych materiałach świadczących o sukcesach innych osób korzystających z usług lub produktów, lub że będziesz miał jakiekolwiek zarobki (pieniężne lub reklamowe, wymienialne na gotówkę lub nie).

(iii) Należyta staranność.

Zaleca się zachowanie należytej staranności przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Należy zachować ostrożność i zasięgnąć porady wykwalifikowanych specjalistów. Przed podjęciem działań na podstawie tych lub jakichkolwiek informacji należy skonsultować się z księgowym, prawnikiem lub profesjonalnym doradcą. Nie możesz uważać żadnych przykładów, dokumentów ani innych treści na stronie internetowej lub w inny sposób dostarczonych przez nas za równoważne profesjonalnej porady. Żadne informacje zawarte na stronie internetowej ani w materiałach dostępnych do sprzedaży lub do pobrania na stronie internetowej nie stanowią w żaden sposób profesjonalnych porad. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skonsultować się ze swoim księgowym, prawnikiem lub profesjonalnym doradcą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z jakiegokolwiek linku, informacji lub możliwości zawartych na stronie internetowej lub w ramach jakichkolwiek informacji ujawnionych przez właściciela tej strony w jakiejkolwiek formie.

(iv) Cena zakupu.

Chociaż uważamy, że cena jest uczciwa względem wartości, którą otrzymujesz, rozumiesz i zgadzasz się, że cena zakupu produktów i / lub usług marki Brand Elevator została przez nas arbitralnie ustalona. Cena ta nie ma związku z obiektywnymi standardami.